Ing. Zdeňka Kočí

Po absolvování Českého vysokého učení technického, Fakulty stavební, oboru Automatizované systémy řízení ve stavebnictví jsem se po roční praxi v daném oboru zaměřila na studium italského jazyka. Několik let studia italštiny jak v České republice, tak v Itálii, jsem završila státní jazykovou zkouškou.

Jako překladatelka a tlumočnice na volné noze působím od roku 1991 a vzdělání si průběžně doplňuji postgraduálním studiem a dalšími specializovanými kurzy technického, právního i ekonomického zaměření.

Překlady z/do italštiny

Výchozí text i výsledný překlad mohou být dodány v tištěné i elektronické podobě.

Stavebnictví

kompletní developerské projekty
geologické zprávy
rozpočtářský SW, výkazy výměr

Automobilový průmysl

opravárenské příručky k automobilům, nákladním automobilům, autobusům
tvorba firemních slovníků
normy, systémy kvality

Strojírenství

návody k výrobním linkám
certifikace
technické listy

Ekonomie

účetnictví, závěrky a audity
daňová přiznání včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát

Právo

smlouvy
výpisy z obchodních rejstříků

Lokalizace SW

Ceny

Cena je pro konkrétní zakázku stanovena před zahájením práce s ohledem na množství, rychlost, problematiku, formátování cílového textu, případné soudní ověření apod…

Základem pro stanovení ceny je normostrana (NS) cílového textu, tj. 1500 znakům bez mezer odpovídající 1800 znakům s mezerami v aplikaci MS Word. Minimální objem účtovaného překladu je 1 NS.

Běžným denním množstvím výsledného překladu je 6 NS. Při vyšším denním množství je účtován expresní příplatek.

U velkých zakázek je aplikována množstevní sleva.

Tlumočení z/do italštiny

Tlumočení je poskytováno jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Konsekutivní (následné)

obchodní jednání
semináře a školení
audity
videokonference
prohlídky a školení k výrobním zařízením u výrobce
instalace nových technologií v tuzemsku a zaškolování obsluhy

Doprovodné

účast na veletrzích

Tlumočení po telefonu

telekonference

Ceny

Cena je pro konkrétní zakázku stanovena před zahájením práce s ohledem na časový rozsah, problematiku, místo tlumočení, případné soudní ověření apod…

Délka jednoho pracovního dne je 8 hodin včetně přestávek a přerušení. Minimální objem účtovaného tlumočení je polovina pracovního dne.

Tlumočení přesahující 8 hodin je účtováno hodinovou sazbou.Soudní překlady a tlumočení

Příklady soudních překladů a tlumočení.

Pro státní orgány

rozvod manželství
svěření dětí do péče
restituční nároky
podání vysvětlení
výslechy
dopravní nehody

Pro právnické osoby

jednání u notáře
založení společnosti
dopravní nehody
valná hromada
změna stanov
převody obchodních podílů
zrušení společnosti

Pro občany

rodné a úmrtní listy
svatební obřady
zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
uznání otcovství
doklady k motorovým vozidlům

Ceny

Cena je pro konkrétní zakázku orientačně stanovena před zahájením práce s ohledem na množství, rychlost. Výsledná cena je stanovena na základě počtu normostran (NS) cílového textu. Jedna normostrana odpovídá 1800 znakům s mezerami v aplikaci MS Word. Minimální objem účtovaného ověřeného překladu je 1 NS.

Reference

Průběžné vzdělávání